Symposium

Symposium "Duizeligheid bij kinderen"

27 november 2019

Terugblik symposium 'Duizeligheid bij kinderen' 7-11-19

Op 7 november jl. vond een mini-symposium plaats over duizeligheid bij kinderen in het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, georganiseerd door het Apeldoorns Duizeligheidscentrum.

Hierbij werd vanuit verschillende kanten duizeligheid bij kinderen besproken. Ziektebeelden, diagnostiek en behandeling kwamen daarbij voorbij. Er waren voordrachten vanuit het perspectief van de kinderneuroloog, KNO-arts en kinderfysiotherapeut. Het was een groot succes, met ongeveer 120 deelnemers uit allerlei disciplines, zoals kinderartsen, (kinder)neurologen, KNO-artsen, kinderfysiotherapeuten en audiologen. Onze kinderfysiotherapeut Ellen Hemler hield een voordracht over de kinderfysiotherapeutische revalidatie van het duizelige kind.

https://www.kenniscentrumduizeligheid.nl/kenniscentrum-duizeligheid/Nieuws/Terugblik-mini-symposium-Duizeligheid-bij-kinderen.html